Kim jesteśmy?

Robert Wyrostkiewicz

Robert Wyrostkiewicz – założyciel Pogotowia Archeologicznego, dyplomowany archeolog (dyplom Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), dyrektor prywatnego Muzeum Wojny i Pokoju, prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Exploratorzy.pl”, redaktor naczelny portalu Archeolog.pl, konserwator setek zabytków z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza z badań Fundacji Hereditas w Puszczy Białowieskiej, wykonawca analiz skaningu laserowego LIDAR, autor licznych artykułów z dziedziny archeologicznej, eksploracyjnej i historycznej, darczyńca Muzeum Żydów Polskich.

Adrian Kłos

Adrian Kłos – założyciel Pogotowia Archeologicznego, społeczny opiekun zabytków (Fort Bema), dyrektor prywatnego Muzeum Gaja, wiceprezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Exploratorzy.pl”,  uczestnik wielu badań archeologicznych (m.in. w Nowej Żelaznej na cmentarzysku kultury przeworskiej, pod Grunwaldem, na Reducie Ordona), a także uczestnik przy pracach ekshumacyjnych na warszawskiej „Łączce”.

Sławomir Miłek – Archeolog, historyk, geodeta, menager placówek oświatowych, autor wielu prac naukowych i popularnonaukowych, uczestnik grantów polskich i międzynarodowych, badacz terenowy posiadający wieloletnie doświadczenie w wykopaliskowych badaniach naukowych, inwestycyjnych, powierzchniowych i nadzorach archeologicznych.

Kierownik ekip archeologicznych podczas wielkopowierzchniowych badań inwestycyjnych. Szczególnie zainteresowany OWR, OWL i WŚ, archeologią Jaćwieży i ludów bałtyjskich, ponadto specjalizujący się identyfikacji przedmiotów z metali kolorowych, archeologii krajobrazu oraz wykorzystaniu nowatorskich technik w badaniach archeologicznych. Odkrywca i współodkrywca wielu nowych stanowisk, w tym grodziska w Kaliszu-Ogrodach, pozostałości szeregu gródków stożkowatych i dworów na kopcach, cmentarzysk jaćwieskich, mennicy celtyckiej pod Kaliszem, szeregu skarbów z epoki brązu, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. Współpracownik wielu stowarzyszeń i fundacji zajmujących się badaniem przeszłości.

Praca Archeologa

Jako archeolodzy specjalizujący się w usługach dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, doskonale znamy realia współczesnej branży budowlanej. Rozumiemy, że przestoje i opóźnienia wynikające ze znalezisk archeologicznych to problem w realizacji inwestycji, dlatego zawsze staramy się znaleźć optymalne rozwiązania dla klientów. W pracy stosujemy nowoczesne urządzenia, które usprawniają badania, skracając ich czas. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom konkurencyjne ceny usług.

pogotowie archeologiczne

Pogotowie Archeologiczne świadczy kompleksowe usługi w zakresie archeologii. Dbamy o to, aby prace budowlane przebiegały zgodnie z prawem, z korzyścią dla inwestorów oraz dziedzictwa narodowego. Nasi archeolodzy pośredniczą w kontaktach z urzędami, by nie musieli tego robić sami klienci. Wykonujemy papierową dokumentację oraz realizujemy nadzory i badania archeologiczne: powierzchniowe, sondażowe, wykopaliskowe.

Założyciele Pogotowia Archeologicznego brali udział w słynnych badaniach archeologicznych na Reducie Ordona. Ich stowarzyszenie historyczne dokonało wielu spektakularnych odkryć archeologicznych:

  • odkrycie pierwszej w Polsce reduty z czasów Powstania Styczniowego w gminie Jednorożec;
  • odkrycie krypt i sarkofagów na terenie kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach, zlokalizowanie;
  • odkrycie wielu mogił wojennych podczas prac własnych oraz projektów Fundacji Niezłomni;
  • odkrycia setek zabytków ruchomych w trakcie badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z użyciem wykrywaczy metali;

Nasz Zespół zapewnia kompleksowość działań na potrzeby zadań, przed którymi stoi Inwestor.

W ramach usług archeologicznych nasza pracownia archeologiczna korzysta z doświadczenia kilkunastu doskonałych archeologów z całej Polski.

Słowo archeolog w kontekście inwestycji budowlanej dotychczas mógł wzbudzać mieszane uczucia. Chcemy odmienić ten obraz, pokazując, że nasza praca jest wykonywana równie skutecznie, co praca innych ekspertów na placu budowy. Jako archeolodzy specjalizujący się w usługach dla inwestorów, doskonale znamy realia współczesnej branży budowlanej. Rozumiemy, że przestoje i opóźnienia wynikające ze znalezisk archeologicznych to problem dla realizacji inwestycji, dlatego zawsze staramy się znaleźć optymalne rozwiązania dla klientów.

Kto, jak nie archeolog pomoże we wskazaniu, na czym stoi Twoja inwestycja?

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób archeolodzy wspomagają pracę historyków?

Archeolog i historyk to z pozoru zbliżone do siebie profesje. W obu przypadkach podstawą badań stanowią czasy przeszłe. W praktyce, choć metody pozyskiwania danych różnią się, te dwie dyscypliny uzupełniają się wzajemnie. Historia uważana jest za bardziej teoretyczną naukę, w której najważniejsze są przede wszystkim źródła pisane. Z kolei jedną z ważniejszych elementów pracy archeologa jest praktyczne pozyskiwanie materiałów do badań.

Archeolodzy bazują na źródłach historycznych, skąd czerpią inspirację do zainteresowania się danym tematem. W drodze badań wykopaliskowych możliwe jest porównanie istniejących dokumentów pisanych oraz ich weryfikacja. Tym samym archeolog dostarcza historykowi nowych danych do interpretacji. Jednocześnie archeologia pomaga wypełnić białe plamy na mapie przeszłości, zwłaszcza jeśli chodzi o kultury niepiśmienne. Historia często skupia się na podniosłych wydarzeniach politycznych czy militarnych. Z kolei badania archeologiczne np. na stanowiskach osadniczych przybliżają również codzienne życie naszych przodków. W końcu, dzięki wypracowanym metodom badawczym (metody radiowęglowe, dendrochronologiczne, palinologiczne, itp.), archeolodzy pomagają umiejscowić dane wydarzenie czy obiekt w historii.

Jak wygląda praca archeologa?

Obecnie do dyspozycji archeologów jest wiele technologii, które pozwalają zlokalizować zabytki przez przekopywania ogromnych połaci terenu. Specjaliści na co dzień używają m.in. tachimetry elektroniczne, skanery laserowe czy drony.

Wbrew pozorom bardziej czasochłonne od samych wykopalisk jest sporządzenie dokumentacji oraz analiza i interpretacja znalezisk. Dodatkowo po badaniach w terenie niezbędne jest zabezpieczenie wszystkich obiektów, nawet jeśli są to niewielkie odłamki ceramiki, a następnie ich skrupulatne skatalogowanie.

Gdzie pracuje archeolog?

Po ukończeniu studiów oraz odbyciu praktyk archeolog ma kilka możliwości pracy. Jedną z nich jest kariera pracownika naukowego na uczelni wyższej. Oprócz prowadzenia zajęć taka osoba może realizować swoje projekty badawcze, prowadząc wykopaliska w Polsce lub zagranicą. Archeolog na uczelni może wyspecjalizować się również w teoretycznym obszarze nauki, np. metodologii badań. Ważną częścią pracy akademickiej jest przygotowywanie publikacji naukowych. Archeolodzy pracują również w państwowych instytucjach kulturalnych, takich jak muzea czy archiwa.

Alternatywą dla pracy w sektorze publicznym jest własna działalność gospodarcza. Archeolog, który posiada uprawnienia do wykonywania zawodu, może założyć swoją firmę lub zatrudnić się w takim przedsiębiorstwie. Praca w firmie archeologicznej polega przede wszystkim na wykonywaniu nadzorów i badań archeologicznych dla prywatnych i publicznych inwestorów.

Czy wiesz, że...

Na babilońskiej tabliczce datowanej na 1500 r. p.n.e. najprawdopodobniej widnieje pierwszy w historii rysunek… ducha.

=
zabezpiecznie antyspamowe