wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska archeologiczne

Pogotowie Archeologiczne profesjonalnie i możliwie szybko przeprowadzi wykopaliska archeologiczne na Twojej działce po objęciu terenu ochroną konserwatorską, by umożliwić realizację inwestycji! Działamy na rynku od lat, w tym czasie zrealizowaliśmy usługi zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Postaw na firmę z doświadczeniem, której założyciele zdobywali doświadczenie podczas badań i poszukiwań archeologicznych w kraju i za granicą.

Skontaktuj się z Pogotowiem Archeologicznym, gdy…

Dlaczego wykopaliska archeologiczne są tak ważne z punktu widzenia inwestora? Przede wszystkim ich celem jest ,,uwolnienie” działki pod inwestycje. Warto pamiętać, że przeprowadzenie procesu wykopalisk archeologicznych możliwe jest tylko i wyłącznie na podstawie rozporządzenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków właściwego dla danej nieruchomości. Tego rodzaju decyzję podejmuje się w dwóch przypadkach, gdy:

 • na terenie inwestycji ujawniono zabytki archeologiczne,
 • nieruchomość koliduje ze stanowiskiem archeologicznym.

To właśnie archeolog, po konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, decyduje o tym, jaką powierzchnię będą miały nadania na konkretnej działce. Każdy ewentualny artefakt, znaleziony podczas wykopalisk archeologicznych, musi być odpowiednio rozpoznany i zabezpieczony. Dopiero po zakończeniu wykopalisk archeologicznych przez specjalistów, możliwe jest wznowienie prac inwestycyjnych.

Na czym polegają wykopaliska archeologiczne?

Pogotowie Archeologiczne oferuje kompleksowe usługi wykopalisk archeologicznych. Oprócz obszernej dokumentacji odnalezionych zabytków przy wykorzystaniu najnowszej technologii, reprezentujemy również klientów w kontaktach z urzędem konserwatorskim. Chodzi przede wszystkim o rozwiązanie wszelkich kwestii formalnych, takich jak pozwolenia i zgody. Dotyczy to również przygotowywania dokumentacji (opisy, rysunki, zdjęcia) oraz bieżącego raportowania postępów wykopaliska archeologicznego do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zapewniamy naszych klientów, że archeologowie z Pogotowia Archeologicznego, spełniają absolutnie wszelkie wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia wykopalisk archeologicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować nie tylko wysoką jakość usług podczas prac badawczych, ale również brak opóźnień związanych z ewentualnymi brakami formalnymi. Każde nasze działanie jest ukierunkowane w taki sposób, by plan wykopalisk archeologicznych był ściśle związany harmonogramem inwestycji — nie przeszkadzamy inwestorom, tylko współpracujemy z nimi!

Jak przebiega proces wykopalisk archeologicznych?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wszelkie wykopaliska archeologiczne powinny mieć charakter naukowy. Jednak nie za każdym razem badania muszą być poprzedzone poszukiwaniem informacji (np. kwerendami). Z tego względu wyróżniamy trzy rodzaje badań wykopaliskowych ze względu na przyczyny oraz okoliczności ich podjęcia. Do tej grupy zaliczamy wykopaliska archeologiczne:

 • ratownicze i interwencyjne,
 • stacjonarne,
 • wyprzedzające.

Oczywiście ten podział został stworzony ze względu na powody prowadzenia wykopalisk archeologicznych i w żadnym wypadku nie odnosi się do metod, jakie wykorzystują archeolodzy podczas badań.

Ratownicze i interwencyjne

Wykopaliska archeologiczne ratownicze Pogotowie Archeologiczne prowadzi w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie zniszczenia zabytków lub stanowisk archeologicznych z przyczyn, które wcześniej nie mogły zostać przewidziane. W takim przypadku szalenie ważnym czynnikiem jest czas, by uratować artefakty przed unicestwieniem z przyczyn naturalnych. Do wykopalisk archeologicznych interwencyjnych zaliczamy sytuacje, gdy specjalista niespodziewanie odkryje zabytek i wymagane jest jego jak najszybsze przebadanie (np. znalezienie zniszczonego grobu).

Stacjonarne

O badaniach stacjonarnych, czasem nazywanych systematycznymi, mówimy gdy dochodzi do wykopalisk archeologicznych z pełnym zakresem prac dokumentacyjnych i eksploatacyjnych, w tym analizy źródeł. Tempo tych badań dostosowuje się jedynie do wymagań naukowych, gdyż nie występuje bezpośrednie zagrożenie zniszczenia stanowiska archeologicznego z przyczyn naturalnych, które można przewidzieć w najbliższej przyszłości. Zwykle są one dokładnie planowane przez archeologów z wyprzedzeniem czasowym i wspomnianym wcześniej przygotowaniem dokumentacyjno-eksploatacyjnym.

Wyprzedzające

Do inwestorów prywatnych najczęściej skierowana jest oferta wykopalisk archeologicznych wyprzedzających, czasem określanych również jako przedinwestycyjne. Dotyczy to badań na terenie, na którym jest zaplanowana inwestycja budowlana, bądź w inny sposób ma dojść do zmiany sposobu użytkowania nieruchomości.  Celem wykopalisk archeologicznych wyprzedzających jest rozpoznanie i zabezpieczenie zabytków, które mogą znajdować się obszarze, który ma zostać zagwarantowany. Takie usługi, zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych, świadczy Pogotowie Archeologiczne.

Technologia na wykopaliskach stale prze do przodu

Opisane rodzaje wykopalisk archeologicznych nie determinują metod, które mogą wykorzystywać specjaliści prowadzący badania. Jednak wraz z rozwojem technologii, również są one wykorzystywane podczas wykopalisk. To właśnie zastosowanie zaawansowanych technik pozwala znacznie skrócić czas trwania badań, bez utraty jakiejkolwiek jakości czy skuteczności. Do nowoczesnych technologii wykorzystywanych podczas wykopalisk archeologicznych zaliczamy:

 • fotogrametrię,
 • georadar,
 • mapowanie 3D
 • technologia LiDAR,
 • radiowęglowa metoda datowania,
 • spektrometria,
 • wykorzystanie dronów.

Dostępność, a także rodzaj wykorzystanej technologii dopasowuje się nie tylko do rodzaju wykopalisk archeologicznych, ale także do środków, jakie są dostępne na dane badania. Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, by kilka z powyższych metod było wykorzystywanych wspólnie, co jedynie stwarza podstawy do jeszcze bardziej kompleksowego podejścia, a także skuteczniejszego badania oraz dokumentowania wykopalisk archeologicznych.

Innowacyjne metody badawcze w praktyce

W światowej archeologii jest wiele przykładów, które pokazują, jak w praktyce wykorzystywane są najnowsze technologie. Jedną z nich jest, chociażby zastosowanie przez badaczy starożytnych Pompejów skanowania 3D. Dzięki temu możliwe jest zwiedzanie zniszczonego prawie 2000 lat temu miasta wirtualnym spacerem. Równie ważne zastosowanie w wykopaliskach archeologicznych miała technologia LiDAR. To właśnie metoda wykorzystująca światło laserowe pomogła specjalistom odkryć ukryte w kambodżańskiej dżungli miasta i kompleksy świątynne zbudowane w czasach cywilizacji Khmerów.

 

Z kolei w egipskiej Aleksandrii czy też w peruwiańskim Machu Picchu archeolodzy korzystali z dronów i robotów. Dzięki temu u wybrzeży dawnej stolicy Egiptu można było odkryć ruiny starożytnego portu. W przypadku inkaskiego miasta w Andach wykorzystano bezzałogowe statki powietrzne, by dokonać dokładnego mapowania tego trudnego terenu. Dzięki temu możliwe było odkrycie nowych szczegółów dotyczących jego budowy. Warto wspomnieć, że również podczas krajowych wykopalisk archeologicznych wykorzystywane są zaawansowane techniki, by poprawić skuteczność działań.

Etyka w pracy na wykopaliskach (i nie tylko) to podstawa

Archeolodzy, dążąc do zachowania autentyczności odkrytych miejsc i artefaktów, kierują się ścisłymi zasadami etycznymi. W centrum ich działań stoi troska o wierność historycznemu dziedzictwu.

W trakcie prac archeologicznych przywiązujemy dużą wagę do współpracy z lokalnymi społecznościami. Szanujemy prawa i oczekiwania miejscowej ludności, angażując się w otwarty dialog i konstruktywną współpracę. Uważamy, że wiedza i perspektywa społeczności są nieocenione przy odkrywaniu i interpretacji dziedzictwa kulturowego. Wspólna praca z lokalnymi mieszkańcami przyczynia się do pełniejszego zrozumienia kontekstu historycznego oraz promuje szacunek dla różnorodności kulturowej.

Ponadto nasze etyczne praktyki archeologiczne obejmują również ochronę przyrody i środowiska. Stosujemy jak najbardziej zrównoważone podejście, minimalizując wpływ na przyrodę. Dążymy do równowagi między ochroną dziedzictwa kulturowego a poszanowaniem środowiska naturalnego, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się zarówno dziedzictwem historycznym, jak i pięknem przyrody.

W naszych działaniach konsekwentnie chronimy artefakty przed ewentualną grabieżą archeologiczną czy też nielegalnym handlem archeologicznymi znaleziskami. Popieramy wszelkie inicjatywy mające na celu ochronę przed kradzieżami i przemytem historycznych dóbr. Nasza praca ma na celu nie tylko odkrywanie i dokumentowanie przeszłości, lecz także wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego dla dobra społeczności lokalnych i całego świata.

Współpraca i edukacja w archeologii

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem odgrywa kluczową rolę w dziedzinie archeologii, która naturalnie przekracza granice geograficzne. Współpraca międzynarodowa stanowi fundamentalny element postępu w badaniach archeologicznych, umożliwiając naukowcom, dzielenie się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale także nowoczesną technologią. Ta wymiana informacji przyczynia się do skrócenia czasu potrzebnego na osiągnięcie nowych odkryć oraz podnosi jakość prowadzonych badań.

Wielowymiarowy kontekst historyczny staje się bardziej zrozumiały dzięki międzynarodowej współpracy. Łącząc odkrycia i badania prowadzone na różnych obszarach świata, archeolodzy mogą uchwycić bardziej kompleksowy obraz przeszłości. Wspólna praca pozwala na analizę zróżnicowanych kultur, tradycji i wpływów historycznych, co prowadzi do bardziej holistycznego spojrzenia na dzieje ludzkości.

Globalna ochrona dziedzictwa to kolejny ważny aspekt współpracy międzynarodowej w dziedzinie archeologii. Ta forma kooperacji jest kluczowa dla skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na skalę globalną. Działa jako mechanizm zapobiegający nielegalnym procederom, takim jak kradzieże i nielegalny handel archeologicznymi artefaktami. Ponadto, poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju, archeolodzy wspólnie pracują nad strategiami, które chronią dziedzictwo kulturowe, jednocześnie respektując potrzeby współczesnych społeczności i środowiska naturalnego.

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie archeologii staje się nie tylko narzędziem postępu naukowego, ale również kluczowym elementem globalnej odpowiedzialności wobec dziedzictwa kulturowego, zabezpieczając jego przyszłość dla kolejnych pokoleń.

Krótka historia wykopalisk archeologicznych

Dla wielu osób to tylko kopanie i dłubanie w ziemi, jednak jest to całkowita nieprawda. Wykopaliska archeologiczne to pełen pasji proces odkrywania i badania artefaktów, struktur oraz śladów życia dawnych cywilizacji. Archeolodzy, uzbrojeni w narzędzia (zarówno w ciężki sprzęt, jak i najbardziej delikatne urządzenia) i wiedzę, odkrywają skarby, które pomagają nam zrozumieć, jak wyglądało życie ludzi, którzy zamieszkiwali naszą planetę przed setkami, a nawet tysiącami lat. Wykopaliska archeologiczne stanowią klucz do zamkniętych drzwi przeszłości. To nie tylko odkrywanie pyłu z dawnych czasów, lecz pełna barw rekonstrukcja życia codziennego, wierzeń, technologii i społecznych interakcji ludzi, którzy kształtowali naszą historię. Każde odkrycie to kawałek układanki, który pomaga nam zrozumieć, skąd pochodzimy i jak ewoluowaliśmy jako społeczeństwo.

Pierwsze próby odkrywania przeszłości ludzkości datowane są na tysiące lat temu, gdy ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z wartości pozostałości po poprzednich cywilizacjach. Jednak to w XIX wieku archeologia zaczęła kształtować się jako nauka. Wraz z rozwojem technologii i wzrostem zainteresowania przeszłością, archeologia stała się nauką interdyscyplinarną, korzystającą z metod geologicznych, antropologicznych i historycznych. Początki wykopalisk związane są z pasją odkrywania tajemniczych śladów przeszłości ukrytych pod warstwami ziemi.

Historia archeologii jest pełna niezwykłych odkryć, które zmieniły nasze postrzeganie historii ludzkości. Odkrycie starożytnego miasta Pompeje, grobowców faraonów w Egipcie, czy starożytnej Troi, to tylko niektóre z kluczowych momentów, które przyczyniły się do rozwoju tej dziedziny.

Odkrywcy, tacy jak Howard Carter, odkrywca grobowca Tutanchamona, czy Heinrich Schliemann, który odnalazł Troję, stali się bohaterami tej nauki, rzucając światło na zaginione epoki.

Największe wykopaliska archeologiczne w Polsce

Oczywiście w Polsce również znajduje się wiele wykopalisk archeologicznych, które pozwalają odkrywać ślady dawnych cmentarzysk, dawnych osad czy też obiektów kultury. Do najważniejszych z nich należą przede wszystkim:

 • Biskupin,
 • Braniewo,
 • Czersk,
 • Gniezno,
 • Ostróda,
 • Ostrów Lednicki,
 • Ostrów Tumski,
 • Wawel.

Ponadto Pogotowie Archeologiczne brało udział przy wielu ważnych dla historii polskiej archeologii pracach badawczych, jak na przykład współpraca z Państwowym Muzeum Archeologicznym przy badaniach Reduty Ordona czy też konserwacja niemal tysiąca zabytków w ramach prac archeologicznych Fundacji Hereditas w Puszczy Białowieskiej.

Pogotowie Archeologiczne to świetny wybór dla każdego inwestora, zarówno prywatnego, jak i publicznego, który musi dokonać wymaganych prawem wykopalisk archeologicznych. Ten opis idealnie pasuje do Ciebie? Skontaktuj się z nami, a na pewno ustalimy rozwiązanie, które spełni wszelkie Twoje oczekiwania oraz warunki.

Czy wiesz, że...

Najstarszy cmentarz na świecie został odkryty przez polskich archeologów z PAN-u. Egipska nekropolia liczy 2000 lat i stanowi miejsce pochówku niemal 600 zwierząt.

=
zabezpiecznie antyspamowe