Lapidarium

Lapidarium to termin z zakresu archeologii i muzealnictwa, który odnosi się do miejsca lub instytucji, gdzie przechowywane są i wystawiane kamienie pamiątkowe, inskrypcje, reliefy i inne zabytki związane z materiałami skalnymi. Jest to rodzaj skarbnicy kamiennej historii, w której zgromadzone są artefakty o znaczeniu historycznym, artystycznym i kulturowym.

Funkcja Lapidarium:

 1. Zachowanie Dziedzictwa: Lapidaria odgrywają kluczową rolę w zachowywaniu zabytków, które często są delikatne i podatne na erozję. Kamienie pamiątkowe, nagrobki, inskrypcje i rzeźby mogą być narażone na działanie warunków atmosferycznych, dlatego ich przechowywanie w kontrolowanych warunkach jest niezbędne.
 2. Badania i Edukacja: Lapidaria służą także celom naukowym i edukacyjnym. Badacze mogą studiować te artefakty, aby dowiedzieć się więcej o historii, kulturze, religii i językach dawnych społeczności. Dodatkowo, muzea i instytucje edukacyjne mogą wykorzystywać lapidaria do edukowania publiczności na temat dziedzictwa kulturowego.
 3. Wystawy i Prezentacje: Kamienne artefakty zgromadzone w lapidariach są często eksponowane na wystawach. To daje możliwość zwiedzającym zobaczenia i zrozumienia dziedzictwa swojego regionu lub świata.

Typy Zabytków w Lapidariach:

Lapidaria mogą zawierać różnorodne rodzaje kamieni pamiątkowych i inskrypcji, takie jak:

 • Nagrobki: Kamienne nagrobki z inskrypcjami lub reliefami, które upamiętniają zmarłych i często zawierają informacje o życiu i statusie społecznym osoby pochowanej.
 • Inskrypcje: Kamienne tablice z wyrytymi lub wykutymi tekstami w różnych językach, które mogą zawierać prawne dekrety, informacje o wydarzeniach historycznych lub religijne przesłanie.
 • Reliefy: Rzeźby w reliefie, które przedstawiają sceny z życia codziennego, mitologii, religii lub historii.
 • Kamienie Runiczne: Kamienne monolity z wyrytymi runami, które były używane w kulturach skandynawskich i germańskich do zapisywania informacji.
 • Kamienne Figury: Rzeźby lub figurki z kamienia, które mają znaczenie religijne, magiczne lub artystyczne.

Przykłady Znanych Lapidariów:

 1. Rzymskie Lapidarium: W Rzymie znajduje się wiele lapidariów, zawierających rzymskie inskrypcje, reliefy i nagrobki. Jednym z przykładów jest Lapidarium Lateranense.
 2. Muzeum Lapidarium w Pradze: To jedno z największych lapidariów w Europie Środkowej, zawierające tysiące kamieni pamiątkowych związanych z historią Czech.
 3. Lapidarium Muzeum Narodowego w Warszawie: Muzeum posiada zbiór kamieni pamiątkowych i reliefów związanych z historią Polski.

Lapidarium jest nie tylko miejscem przechowywania kamieni pamiątkowych, ale także ożywioną przestrzenią, w której historia i sztuka mogą być odczytywane i doceniane. To ważne narzędzie do badania i promowania dziedzictwa kulturowego, pozwalające nam lepiej zrozumieć naszą przeszłość i tożsamość.