Archeolog

Archeolog

4/5 - (głosy: 52)

Gdy myślimy o tym kim są archeolodzy, najczęściej kojarzą nam się oni z badaczami którzy ze szpachelką grzebią w ziemi szukając…. No właśnie, czego? 😉. Popkultura umieściła w naszych głowach postać sympatycznego awanturnika, który poszukuje artefaktów, skarbów ze złota. Prawda najczęściej odbiega od tego co widzimy na filmach, nawet tych naukowych na Netflixie czy Discovery.

Kim obecnie jest archeolog i czym się zajmuje? Czy archeologia to bardziej nauka czy może zawód wyłącznie dla pasjonatów historii?

Kim jest archeolog?

Jak zostać archeologiem?

Bardzo często mylimy archeologa z paleontologiem. Wbrew powszechnej opinii archeolog nie zajmuje się poszukiwaniem śladów organizmów żywych w skamielinach, lecz skupia się na działalności człowieka i pozostałościach jego bytowania. Aby zostać archeologiem, należy ukończyć studia wyższe na uniwersytecie, na kierunku archeologia. W Polsce, archeologia wykładana jest na wielu uniwersytetach m.in. Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim czy Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Jest to także kierunek wykładany za granicą. Za najbardziej prestiżowe uczelnie dla tego kierunku uznawane są brytyjskie Oksford i Cambridge.

Gdzie może pracować archeolog?

Po ukończeniu studiów archeologicznych można prowadzić badania i wykopaliska archeologiczne, aby przybliżyć nas do poznania dziejów człowieka na ziemi. Archeolodzy często pracują jako pracownicy naukowi jednostek badawczych lub jako wykładowcy na uczelniach wyższych. Osoba o tej profesji znajdzie także zatrudnienie w muzeach, archiwach i innych instytucjach kulturalno-naukowych. Po spełnieniu odpowiednich wymagań formalnych archeolog może zostać także rzeczoznawcą ds. archeologii w Ministerstwie Kultury. Współcześnie na znaczeniu w branży coraz bardziej zyskuje archeologia komercyjna.

Archeologia komercyjna – czym jest i dlaczego możesz jej potrzebować?

Archeologia komercyjna ma zastosowanie w branży budowlanej.  Jeżeli istnieje podejrzenie, że na działce budowlanej mogą znajdować się stanowiska archeologiczne, czyli miejsca, w których istnieje podobieństwo odkrycia działalności człowieka, lub podczas prowadzenia prac doszło do odkrycia obiektu, co do którego istnieje przypuszczenie, że może być zabytkiem, konieczne jest przeprowadzenie badań lub nadzoru archeologicznego. Tym samym może się to nam przytrafić nawet w sytuacji, gdy będziemy chcieli zbudować dom, czy siedzibę firmy. W takim wypadku Wojewódzki Konserwator Zabytków określa zakres i rodzaj badań. Naszym obowiązkiem, jako zarządcy inwestycji, jest znalezienie firmy, która wykona takowe usługi.

Zwyczajowy zakres badań, obejmuje badania wyprzedzające, czyli takie, które wykonuje się jeszcze przed rozpoczęciem budowy, badania ratownicze – jeżeli zostałyby odnalezione pamiątki i relikty w trakcie budowy lub nadzory polegające na równoczesnej pracy archeologów i ekipy budowlanej. Ten ostatni rodzaj badań zdecydowanie najmniej ingeruje w zakres budowy – pozwala reagować na bieżąco na powstałe problemy i nie zatrzymuje postępu prac. W ramach usług świadczonych przez Pogotowie Archeologiczne, możesz skorzystać z tego rodzaju badań. Więcej informacji możesz uzyskać, kontaktując się z nami poprzez zakładkę Kontakt.

Metoda badań, czyli co właściwie archeolog zrobi na mojej działce?

Jeżeli wystąpi konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, archeolodzy mogą skorzystać z kilku rodzajów metod badawczych. Choć obecność stanowisk archeologicznych na terenie działki może zaskakiwać, to najczęściej znajdują się one pod wierzchnią warstwą gleby tzw. Humusem. Jednym ze sposób zbadania takiego stanowiska, jest usunięcie humusu, a następnie opisanie, skatalogowanie i obfotografowanie znalezionych obiektów. Gdy archeolog natrafi na wyjątkowo cenny artefakt, po wydobyciu konserwuje go i przenosi do odpowiedniej placówki badawczej. Po wszystkim teren stanowiska archeologicznego jest ponownie zasypywany, a archeolog sporządza dokładne sprawozdanie z wykopów.

Istnieje również wiele metod nieinwazyjnych, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi. O wszystkich oferowanych przez nas metodach przeczytasz w zakładkach Nadzory archeologiczne, Badania geofizyczne, Wykopaliska archeologiczne, Badania powierzchniowe, Odwierty archeologiczne oraz Badania sondażowe.

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się archeolog?

Zadaniem archeologa jest poznawanie i dokumentowanie przeszłości na podstawie materialnych pozostałości działalności cywilizacji, która zamieszkiwała dany teren oraz szczątek ludzkich i zwierząt. Podstawą do poznania przeszłości są prace badawcze prowadzone pod ziemią, na ziemi i w wodzie, analiza pozostałości architektury i materialnych reliktów cywilizacji oraz określenie ich przynależności kulturowej.

Co to znaczy archeolog?

Archeolog to nazwa określająca zawód osoby, która posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dokumentami. Archeolog specjalizuje się w dziedzinie archeologii, co oznacza, że zajmuje się badaniem minionych kultur i cywilizacji, a także analizą związków i relacji z otaczającym je środowiskiem.

Ile zarabia najlepszy archeolog?

Wysokość zarobków archeologa jest uzależniona od jego stopnia naukowego oraz doświadczenia w branży, Mediana na tym stanowisku wynosi 3440 zł brutto. Najlepiej opłacani archeolodzy zarabiają powyżej 4360 zł brutto, choć w przypadku archeologii komercyjnej mogą to być także znacznie większe kwoty.

Czym posługuje się archeolog?

W swojej pracy archeolog wykorzystuje narzędzia służące do zabezpieczenia, wydobycia i dokumentacji odkrytych artefaktów lub fragmentów architektury. Wśród podstawowych narzędzi znajdują się łopatki i szczotki, które służą do delikatnego usuwania ziemia i innych zabrudzeń z powierzchni znalezisk. Sitko archeologiczne pozwala odseparować drobne artefakty z ziemi i piasku. GPS jest używany do dokładnego zlokalizowania i mapowania stanowisk archeologicznych. Technologia cyfrowa, wysokiej jakości aparat fotograficzny i drony służą do dokumentacji znalezisk oraz tworzenia ich wirtualnych modeli. Ostatnią grupę stanowią narzędzia laboratoryjne służące do badania szczegółów artefaktów. To m.in. mikroskopy, urządzenia do datowania radiowęglowego oraz spektrometry mas.

Kto to jest archeolog?

Archeolog to specjalista w dziedzinie archeologii, który zajmuje się badaniem dawnych cywilizacji i kultur oraz relacji z otaczających ich środowiskiem na podstawie materialnych reliktów minionych epok. W swojej pracy archeolog wykorzystuje różne metody badawcze, których celem jest odkrycie, identyfikacja, dokumentacja i zabezpieczenie pozostałości architektury lub artefaktów materialnych.

Archeolog definicja dla dzieci

Archeologia to osoba, która zajmuje się poznawaniem życia ludzi w przeszłości poprzez odkrywanie przedmiotów lub run dawnych cywilizacji. Mogą to być m.in. naczynia, kości, biżuteria lub fragmenty domów. Wbrew obiegowej opinii, archeolog nie zajmuje się badaniem dinozaurów i skamieniałości – jest to specjalizacja paleontologów.

Jaki jest zakres pracy archeologa?

Archeolog eksploruje stanowiska historyczne, zabezpieczając ich obszar, wydobywając pozostałości przeszłości oraz dokumentując i analizują odkryte źródła. Osoba o tej profesji może także być wykładowcą akademickim lub pełnić funkcję eksperta ds. archeologii w gabinecie Ministra Kultury. Ważnym obszarem jest także archeologia komercyjna w ramach, której archeolodzy prowadzą nadzór archeologiczny podczas budowy lub tworzą wykopaliska ratunkowe.

Gdzie archeolog prowadzi poszukiwania?

Archeolodzy pracujący naukowo prowadzą badania na terenach starożytnych miast, wiosek lub terenach, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być miejscem wartościowych reliktów przeszłości. To m.in. cmentarzyska, pola bitew, dawne osady lub miejsca wydarzeń historycznych. W odróżnieniu od poszukiwań, prowadzenie badań wymaga zgodny konserwatora. Poszukiwania można także prowadzić komercyjnie. Są to tzw. badania wyprzedzające, które wykonuje na zamówienie klienta przed rozpoczęciem budowy na danej działce.

=
zabezpiecznie antyspamowe