Kim jest archeolog?

Gdy myślimy o tym kim jest archeolog, najczęściej kojarzy nam się badacz oczyszczający kawałki ceramiki z piasku. Popkultura umieściła w naszych głowach postać sympatycznego awanturnika, który poszukuje artefaktów. Kim obecnie jest archeolog i czym się zajmuje? Czy archeologia może być stosowana do bardziej użytkowych spraw niż poszukiwanie zabytków?

Jak zostać archeologiem?

Bardzo często mylimy archeologa z paleontologiem. Wbrew powszechnej opinii archeolog nie zajmuje się poszukiwaniem śladów organizmów żywych w skamielinach, lecz skupia się na działalności człowieka i pozostałościach jego bytowania. Aby zostać archeologiem, należy ukończyć studia wyższe na uniwersytecie, na kierunku archeologia. W Polsce, archeologia wykładana jest na wielu uniwersytetach m.in. Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Oczywiście można prowadzić badania i wykopaliska archeologiczne, aby przybliżyć nas do poznania dziejów człowieka na ziemi. Jednak praca archeologia to nie tylko kopanie w ziemi. Coraz częściej w codziennym życiu przydaje się nam archeologia komercyjna.

Archeologia komercyjna – czym jest i dlaczego możesz jej potrzebować?

Jeżeli istnieje podejrzenie, że na działce budowlanej mogą znajdować się stanowiska archeologiczne, czyli miejsca w których istnieje podobieństwo odkrycia działalności człowieka, konieczne jest przeprowadzenie badań lub nadzoru archeologicznego. Tym samym może się to nam przytrafić nawet w sytuacji, gdy będziemy chcieli zbudować dom, czy siedzibę firmy. W takim wypadku Wojewódzki Konserwator Zabytków określa zakres i rodzaj badań. Naszym zadaniem, jako zarządcy inwestycji, jest znalezienie firmy, która wykona takowe usługi.

Zwyczajowy zakres badań, obejmuje badania wyprzedzające czyli takie, które wykonuje się jeszcze przed rozpoczęciem budowy, badania ratownicze – jeżeli zostałyby odnalezione pamiątki i relikty w trakcie budowy lub nadzory polegające na równoczesnej pracy archeologów i ekipy budowlanej. Ten ostatni rodzaj badań zdecydowanie najmniej ingeruje w zakres budowy – pozwala reagować na bieżąco na powstałe problemy i nie zatrzymuje postępu prac. W ramach usług świadczonych przez Pogotowie Archeologiczne, możesz skorzystać z tego rodzaju badań. Więcej informacji możesz uzyskać, kontaktując się z nami poprzez zakładkę Kontakt.

Metoda badań, czyli co właściwie archeolog zrobi na mojej działce?

Jeżeli wystąpi konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, archeolodzy mogą skorzystać z kilku rodzajów metod badawczych. Choć obecność stanowisk archeologicznych na terenie działki może zaskakiwać, to najczęściej znajdują się one pod wierzchnią warstwą gleby tzw. Humusem. Jednym ze sposób zbadania takiego stanowiska, jest usunięcie humusu a następnie opisanie, skatalogowanie i obfotografowanie znalezionych obiektów. Gdy archeolog natrafi na wyjątkowo cenny artefakt, po wydobyciu konserwuje go i przenosi do odpowiedniej placówki badawczej. Po wszystkim, teren stanowiska archeologicznego jest ponownie zasypywany, a archeolog sporządza dokładne sprawozdanie z wykopów.

Istnieje również wiele metod nieinwazyjnych, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi. O wszystkich oferowanych przez nas metodach przeczytasz w zakładkach Nadzory archeologiczne, Badania geofizyczne, Wykopaliska archeologiczne, Badania powierzchniowe, Odwierty archeologiczne oraz Badania sondażowe.