Badania sondażowe

Badania sondażowe

Pogotowie Archeologiczne realizuje badania sondażowe na terenach inwestycji objętych ochroną konserwatorską oraz znajdujących się w pobliżu stanowisk archeologicznych. Rodzaj i charakter prac archeologicznych ustawowo wynika z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Celem badań sondażowych jest zlokalizowanie nieodkrytych wcześniej stanowisk archeologicznych oraz rozpoznanie terenu pod kątem ewentualnych zabytków. Z punktu inwestora wykonanie sondażu przed pracami budowlanymi zapobiega możliwym przestojom na późniejszym etapie.

Badania sondażowe zlecane są również w sytuacji, gdy w trakcie prac na terenie inwestycji odkryto niewielką ilość zabytków. Wówczas konserwator może zlecić przeprowadzenie sondażu zajmującego jednak do 20% całej powierzchni. Teren ten może zostać powiększony, gdy archeolodzy natrafią na zabytki ważne z punktu widzenia archeologicznego i kulturalnego.

Metoda sondażowa polega na wykonaniu wąskiego wykopu lub kilku rowów przecinających teren inwestycji. Mimo odkrycia niewielkiego fragmentu ziemi, jest to miarodajna metoda prospekcji terenu i w krótkim czasie pozwala uzyskać niezbędne informacje o stanowisku.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta lub masz dodatkowe pytania – napisz lub zadzwoń.

Czy wiesz, że...

Najstarsze dotychczas odkryte malowidło naskalne zostało odnalezione na indonezyjskiej wyspie Sulawesi i przedstawia świnię.

=
zabezpiecznie antyspamowe