Oceń ten wpis

W trakcie badań archeologicznych w Dębę Wielkie archeolodzy – Bożena i Andrzej Bryńczakowie – zlokalizowali fundamenty zabytkowego dworu w miejscowości Dębe Wielkie na Mazowszu.

„Dębe Wielkie, to tu 31 marca 1831 r., m.in. wokół nieistniejącego dzisiaj dworu, doszło do ciężkich walk i tu legendarni Czwartacy wyparli Moskali. Dzisiaj fundamenty zniszczonego przez hitlerowców w 1939 r. dworu, a w 1946 zagrabionego przez komunistów, zlokalizowali archeolodzy odkrywając też liczne zabytki”

– czytamy w opisie do materiału filmowego TVP Warszawa.

Większość zabytków ruchomych metalowych odkrył w trakcie badań archeolog Pogotowia Archeologicznego Robert Wyrostkiewicz.

„Archeologia coraz częściej zajmuje się nie tylko odległymi pradziejami, okresem rzymskim czy nawet średniowieczem, ale wkracza także w tzw. nowożyt. Archeolodzy spierają się czy dalej jest to klasyczna archeologia czy badania historyczne z użyciem metodyki archeologicznej, jednak bez wątpienia wojewódzcy konserwatorzy zabytków coraz częściej zlecają badania i nadzory archeologiczne w strefach ochrony konserwatorskiej o nowożytnej metryce”

– tłumaczy Robert Wyrostkiewicz – archeolog z Pogotowia Archeologicznego.

W przypadku Dębe Wielkie badania zrealizowano dzięki doskonałej współpracy z samorządem gminy Dębe Wielkie.

Każdorazowo na badania i nadzory archeologiczne zgody w formie decyzji wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

W Dębe Wielkie badania wykopaliskowe poprzedziły badania nieinwazyjne geofizyczne przeprowadzone z użyciem georadaru.

Zespół prasowy Pogotowia Archeologicznego – kontakt@pogotowiearcheologiczne.pl