Konserwacja zabytków
Oceń ten wpis

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi nie tylko, jeśli chodzi o badania archeologiczne, nadzory archeologiczne czy archeologię nieinwazyjną (geofizyka, archeologia lotnicza itd.). Założyciele Pogotowia Archeologicznego to muzealnicy (Adrian Kłos – podwarszawskie Muzeum Gaja, Robert Wyrostkiewicz – kujawsko-pomorskie Muzeum Wojny i Pokoju).

Twórcy Pogotowia nie tylko brali udział w dziesiątkach badań archeologicznych i poszukiwań (w Polsce i poza granicami RP), ale także zajmowali się konserwacją zabytków ruchomych, także zabytków archeologicznych (starożytnych i wczesnośredniowiecznych).

W dorobku założycieli i pracowników Pogotowia Archeologicznego znajduje się m.in. zakonserwowanie niemal tysiąca zabytków ruchomych (wykonanych zarówno z żelaza jak i metali kolorowych) zadokumentowanych podczas prac archeologicznych Fundacji Hereditas w Puszczy Białowieskiej.

„Naukowiec w laboratorium czyści zabytki” – powiedział lektor na filmie wyprodukowanym przez Lasy Państwowe. Mowa o Robercie Wyrostkiewiczu z Pogotowia Archeologicznego, który w filmie „Zapomniane ślady w Puszczy” opowiada o sztuce konserwacji zabytków.

Film dokumentalny Lasów Państwowych o słynnych już badaniach Fundacji Hereditas to podsumowanie badań prowadzonych w latach 2016-2019 na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej w ramach zadań „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” – projekt „Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych (kontynuacja)”.

Większość zabytków zakonserwowała wówczas Daria Wyrostkiewicz, historyk i studentka archeologii.

Fundacja Hereditas, w której pracach badawczych uczestniczyli Daria i Robert Wyrostkiewiczowie jest wydawcą pozycji książkowej „Wprowadzenie do sztuki konserwacji metalu”.

Prof. Joanna Kalaga, archeolog, prezentuje zabytki badaczom innych dziedzin naukowych fot. Ewa Kuciewicz
Zapinka podkowiasta z wczesnego średniowiecza z badań w Puszczy Białowieskiej fot. Ewa Kuciewicz
konserwacja zabytków
Robert Wyrostkiewicz prezentuje fragment fibuli z okresu wpływów rzymskich – screen z filmu Lasów Państwowych
Konferencja naukowa „Dziedzictwo archeologiczne w polskiej części Puszczy Białowieskiej – podsumowanie wyników badań inwentaryzacyjnych” z 2019 r., Sękocin Stary. W pierwszym rzędzie odwrócony do dyskutantów Robert Wyrostkiewicz z Pogotowia Archeologicznego (obok współpracujący z Pogotowiem Archeologicznym Sławomir Miłek, autor wielu prac naukowych o tematyce archeologicznej). fot. Ewa Kuciewicz