Badania interdyscyplinarne nad genezą popularnych grodów w pobliżu Gdańska
5/5 - (głosy: 67)

W połowie 2023 roku rozpoczęły się interdyscyplinarne badania, które mają rozwikłać zagadkę dotyczącą powstania wsi Ciepłe w gminie Gniew. Do dzisiaj bowiem trwają spekulacje, kto był założycielem grodu, czy Mieszko, czy jednak Wikingowie.

Badania nad trzema grodami na Pomorzu

Odwierty archeologiczne, badania georadarowe, a także wiele innych metod, wykorzystywanych jest w ocenie wieku oraz genezy konkretnych zabytkowych obiektów. W przypadku trzech grodów, znajdujących się na Pomorzu, wszystkie dotychczasowe zebrane dane, zostaną poszerzone o badania interdyscyplinarne, w których bierze udział m.in. dr Sławomir Wadyl z Wydziały Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Badania mają trwać aż do 2026 roku. Ich celem jest dokładne określenie genezy grodów znajdujących się na Pomorzu. Naukowcy liczą na to, iż dowiodą, czy ich założycielami byli Wikingowie, czy Mieszko. Ponadto obiektem zainteresowań jest wieś Ciepłe, stanowiła największy ośrodek handlowy na Pomorzu na przełomie X i XI wieku? Należy dodać, iż dotychczas uważa się, iż rolę takiego ośrodka pełnił Gdańsk.

Trzy grody w okolicach wsi Ciepłe

Już w XIX wieku wiadomo było z map kartograficznych, iż w pobliżu wsi Ciepłe w gminie Gniew znajdowały się trzy grody. Składały się one z grodu centralnego oraz dwóch grodów, które pełniły rolę strażniczą. Wszystkie grody były zbudowane na areale o długości ok. 1,3 km. Ponadto były one położone nad Wisłą, dzięki czemu stanowiły jeden z ważniejszych punktów na szlaku wiślanym, łączącym, chociażby Pomorze z Kujawami.

Pierwsze odkrycia zabytkowych obiektów dokonano całkiem przypadkowo w 1900 roku, kiedy w okolicy wsi budowano kolejkę wąskotorową. Właśnie wtedy znaleziono kilka grobów, w których znajdowały się, chociażby szczątki mężczyzny, który został określony mianem Wikinga. Jednak nie było ku temu wystarczających dowodów, a wręcz znajdowane kolejne artefakty miały nawet zaprzeczać tej hipotezie.

Badania archeologiczne grodów w pobliżu wsi Ciepłe

Podczas gdy w 1900 roku z grobów wyciągnięto wiele artefaktów, do których zaliczała się m.in. wczesnośredniowieczna broń, wyposażenie jeźdźca, czy też liczne ozdoby. Niestety pojawiła się bardzo duża luka w dokonanych do tej pory odkryciach, ponieważ po II Wojnie Światowej, artefakty zaginęły.

Poważne zainteresowanie na temat grodów znajdujących się na Pomorzu, powróciło dopiero w 2004 roku. Badania archeologiczne były prowadzone pod przewodnictwem Zdzisławy Ratajczak, która ówcześnie pełniła rolę kustosza Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Eksploracje trwały do 2014 roku i w tym czasie natrafiono aż na 58 grobów. Przez długi czas interpretowano, iż stanowią one groby Wikingów. Jednak zagłębiając się bardziej w badania, hipotezę tę zaczęto zastępować tym, iż na cmentarzyskach zostali pochowani Słowianie.

Właśnie dlatego w 2023 roku wznowiono badania archeologiczne, które dają nadzieję na rozwikłanie tej tajemnicy. Badacze, którzy pozyskali fundusze z Narodowego Centrum Nauki, starają się dowieść, czy grody we wsi Ciepłe były początkiem działalności Piastów na Pomorzu. Jeżeli rzeczywiście tak miało być, będzie to stawiało kolejną hipotezę, iż w grobowcach zostali pochowani jedni z najważniejszych elit tego regionu.

Fot. tczew.naszemiasto.pl