Ciekawe odkrycie na terenie w Nadleśnictwie Starogard
5/5 - (głosy: 79)

W kociewskim lesie w listopadzie 2023 roku doszło do sensacyjnego odkrycia. Przedmioty pochodzące nawet sprzed 3700 lat, zostały znalezione przez amatorskiego poszukiwacza skarbów.

Amatorskie poszukiwania w lesie kociewskim przyniosły nieoczekiwane rezultaty

Na artefakty prawdopodobnie pochodzące z epoki brązu, natrafił Pan Denis Konkol, który wybrał się na poszukiwania skarbów przy pomocy wykrywacza metalu. Poszukiwania były zgłoszone u konserwatora zabytków z Gdańska, dzięki czemu mężczyzna posiadał wymagane pozwolenia. Po poinformowaniu konserwatora zabytków o znalezisku artefakty zostały zabezpieczone, a następnie przekazane do dalszej analizy.

Przedmioty, które datuje się na 1700 do 1300 lat p.n.e., znajdowały się na głębokości do 30 cm pod ziemią. Pan Denis Konkol pod warstwą darni i próchnicy natrafił na 5 siekierek, które miały służyć do rąbania drewna. Według Piotra Klimaszewskiego, kierownika Wydziału ds. Zabytków Archeologicznych, siekierki mogły stanowić element dawnej wymiany handlowej. Istnieje hipoteza, iż mogły one należeć do ludności zaliczającej się do kultur bałtyjskich.

Prace archeologiczne pozwolą na ewentualne wydobycie kolejnych znalezisk

Jak zaznaczył wojewódzki konserwator zabytków Igor Strzok, dalsze badania archeologiczne sondażowe zostaną przeprowadzone nawet w promieniu kilkudziesięciu metrów od wydobytych znalezisk. To pozwoli na sprawdzenie, czy w pobliżu nie znajdują się podobne artefakty. Wcześniejsze wydobycie siekierek zostało wykonane przez pracowników z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Miało to na celu nie tylko odpowiednie zabezpieczenie samych znalezisk, ale również zabezpieczenie stanowiska przez archeologów. Była to bardzo ważna procedura, która miała znaczenie względem zachowania wartości naukowej i historycznych artefaktów. Po dokładnych badaniach siekierki trafią jako eksponaty do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Wielka waga archeologiczna znalezionych siekierek

Oprócz tego, iż siekierki datowane są na ok. 3500 lat, przez co miałyby one pochodzić z epoki brązu, to dodatkowo ich wyjątkową rangę historyczną podkreśla fakt, iż znalezisko zalicza się do bardzo rzadkich. Eksponaty z epoki brązu znajdowano wyłącznie w pojedynczych egzemplarzach. Natomiast ostatni artefakt o takiej wartości znaleziono w województwie lubelskim ponad 20 lat temu.

Natomiast w kociewskich lasach natrafiono na fibulę, która ma liczyć sobie ok. 2000 lot. Fibula pełniła rolę ozdobną, a także wskazującą na zamożność jej posiadacza. Przedmiot służył przede wszystkim do spinania ówczesnych ubrań.

Poszukiwania zabytków nadal wyłącznie za pozwoleniem

Należy pamiętać o tym, że nadal obowiązują przepisy zawarte w Ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które dotyczą posiadania wymaganego pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków umożliwiającego amatorskich poszukiwań. Ponadto amatorski poszukiwacz skarbów powinien posiadać zgodę właściciela nieruchomości, na której będą prowadzone eksploracje terenu.

Fot. FB/Nadleśnictwo Starogard