5/5 - (głosy: 7)

Na Podlasiu dokonano rzadkiego znaleziska. Pracownik Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku w wolnym czasie znalazł żelazny miecz z wczesnego średniowiecza. Broń leżała pod ziemią przez ponad 1000 lat i zachowała się w bardzo dobrym stanie.

Miecz był nieuszkodzony i szacuje się, że pochodzi z X wieku. Oprócz broni znaleziono również fragmenty ceramiki i drobne kawałki metalu. – Jest to niezwykłe znalezisko”. Tak opisał znalezisko pracownik Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, który otrzymał cenny artefakt.

Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku ogłosiło, że udało im się dokonać rzadkiego znaleziska. Wczesnośredniowieczny miecz został odkryty w placówce 29 sierpnia po badaniu przeprowadzonym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Eksperci podkreślili, że miecz został wykonany prawdopodobnie na Rusi Kijowskiej w X wieku. Jego wygląd przypomina miecze typu skandynawskiego używane przez wikingów w tamtych czasach. Urzędnicy muzeum zwrócili uwagę na „bogaty kunszt twórców i bardzo dobrą jakość żelaza”.

Znalezisko w czasie wolnym

Stało się to dzięki przypadkowemu znalezieniu przez pracownika muzeum, który miał trochę wolnego czasu. – Gdy tylko zorientowaliśmy się, co mamy przed sobą, natychmiast wydobyliśmy ją i zabezpieczyliśmy w celu dostarczenia do Muzeum Wojska w Białymstoku – wyjaśnia pracownik muzeum Szczepan Skibicki, który natknął się na średniowieczne znalezisko.

– Następnie zaproszono archeologa z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku do przeprowadzenia badań archeologicznych.

Szczegóły dotyczące samego znaleziska i jego dokładnej lokalizacji nie są znane. Obecnie wiadomo jedynie, że w powiecie podlaskim znaleziono wczesnośredniowieczny artefakt. Odkrywca natychmiast powiadomił odpowiednie organy zgodnie z prawem. Urzędnicy natychmiast zbadali obiekt i przekazali go do muzeum.

X-wieczny miecz jest drugim artefaktem przekazanym do Muzeum Wojska w Białymstoku. Poprzedni został odnaleziony ponad 40 lat temu i przekazany instytucji.

Fot.: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku