Wykopaliska archeologiczne
5/5 - (głosy: 7)

Mozolne dłubanie w ziemi może z pozoru nie wydawać się ekscytujące, jednak mało co równa się z adrenaliną, jakiej towarzyszy odkrycie przedmiotu z dawnych lat. To właśnie ten element sprawia, że praca na wykopaliskach archeologicznych jest świetna. W każdej sekundzie możesz znaleźć coś, co może odmienić spojrzenie na historię świata. Sprawdź, jak zostać archeologiem i gdzie szukać pracy w tym zawodzie.

Wykopaliska archeologiczne to badania polegające na odkrywaniu, dokumentowaniu oraz analizowaniu pozostałości kultury i cywilizacji dawnych epok. Stanowią bezcenne źródło wiedzy o historii ludzkości, pomagając nam odkrywać nasze korzenie i zrozumieć, skąd pochodzimy.

Kto może prowadzić badania archeologiczne?

Badania archeologiczne w Polsce mogą być prowadzone przez wykwalifikowane osoby i instytucje, z uwzględnieniem określonych przepisów prawnych. Do tej grupy należą:

 • archeolodzy,
 • instytucje badawcze,
 • naukowe i kulturalne instytucje państwowe,
 • konserwatorzy zabytków,
 • służby archeologiczne,
 • uczelnie wyższe.

W Polsce zawód archeologa należy do grupy zawodów regulowanych. W tym celu należy skończyć studia magisterskie na kierunku archeologia (prowadzone aktualnie na 12 uczelniach wyższych w kraju), a także przez 12 miesięcy brać udział w badaniach archeologicznych (na terenie Polski lub za granicą). Dodatkowo dobry archeolog powinien być cierpliwy, potrafić działać w skupieniu oraz zgodnie z założoną metodyką badawczą.

Gdzie można pracować po studiach archeologicznych?

Wbrew pozorom archeolodzy mogą szukać pracy w wielu różnych instytucjach. Wiele zależy także od ich preferencji — czy wolą pracować w terenie, czy w biurze lub, czy szukają pracy na pełen etat, bądź pojedynczych kontraktów. Oczywiście pierwszą myślą o miejscu pracy archeologa jest muzeum czy też inna instytucja naukowa lub kulturalna. Jednak coraz częściej przedstawiciele tych zawodów otrzymują propozycje pracy od różnego rodzaju firm konsultingowych. Najczęściej dotyczą one nadzoru archeologicznego np. podczas realizacji inwestycji budowlanych. Archeolog może także szukać kontraktów na projekty badawcze (lokalne, krajowe, jak i międzynarodowe), a także pracy na wykopaliskach ratunkowych.

Czy archeolog może pracować „na własną rękę”?

Odpowiedź brzmi: tak, ale… pod pewnymi względami. Po pierwsze, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, żeby móc samodzielnie kierować badaniami archeologicznymi (w tym jednoosobowymi), należy spełnić dwa warunki przytoczone w pierwszym akapicie. Następnie należy znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie chce się rozpocząć wykopaliska archeologiczne i przygotować wymaganą przepisami prawa dokumentację. Jednym z obligatoryjnych dokumentów jest decyzja administracyjna wydana przez właściwego miejscowo konserwatora zabytków.

Jak wypełnić wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych?

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych warto sprawdzić status ochrony konserwatorskiej terenu oraz wybrać osoby, które będą uprawnione do przeprowadzenia badań archeologicznych. Dokument składamy do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca prowadzenia wykopalisk. We wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy (lub nazwa, siedziba i adres),
 • miejsce prowadzenia badań archeologicznych,
 • uzasadnienie wniosku,
 • opis sposobu uporządkowania terenu.

Dodatkowo do wniosku składanego do wojewódzkiego konserwatora zabytków należy dołączyć:

 • program badań archeologicznych,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,
 • mapę topograficzną w skali 1:10 000 (lub większej), bądź prezentację kartograficzną bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k),
 • plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych,
 • dokument potwierdzający gotowość muzeum (bądź innej jednostki) do przyjęcia ewentualnych przedmiotów archeologicznych.

Decyzja o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych uprawomocnia się po 14 dniach od jej otrzymania przez wszystkie strony postępowania i dopiero wtedy mogą zacząć się prace.

Zorganizuj prace archeologiczne z Pogotowiem Archeologicznym

Jako Pogotowie Archeologiczne realizujemy zlecenia zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i dla instytucji. Dobrze wiemy, że w pracy podczas wykopalisk archeologicznych liczy się nie tylko cierpliwość, ale również doświadczenie i nowoczesne narzędzia. To właśnie połączenie tych czynników sprawia, że możemy zaoferować najwyższej jakości usługę w niezwykle konkurencyjnych cenach. Jeśli potrzebujesz wsparcia archeologicznego w jakiejkolwiek sprawie, skontaktuj się z nami, a na pewno pomożemy.